BFB-nin ticarət dövriyyəsi

Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 19,452,794,779  manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 86% böyümə qeydə alınmışdır.

Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 21%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 18% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 195% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 9 dəfəyə yaxınartım qeydə alınmışdır.

2023-cü ilin oktyabr ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,000,904,144 manat təşkil etmiş və ötən ilin son ticarət günü ilə müqayisədə 22%  böyümə qeydə alınmışdır.

BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli

Bazarlar / Əməliyyatlar01.01.2023-31.10.202301.01.2023-31.10.2023
Əqdlərin həcmi (manatla)Əqdlərin sayı Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla)Əqdlərin orta günlük sayı
1. Dövlət qiymətli kağızları6,914,163,003244834,570,81512.24
1.1. İlkin bazar5,593,086,578163727,965,4338.19
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi)2,698,567,51182713,492,8384.14
ARMB* qiymətli kağızları2,894,519,06881014,472,5954.05
1.2. Təkrar bazar1,321,076,4258116,605,3824.06
Dövlət istiqrazları641,760,6765663,208,8032.83
ARMB qiymətli kağızları679,315,7492453,396,5791.23
2. Korporativ qiymətli kağızlar1,183,069,55628505,915,34814.25
2.1. İlkin bazar609,320,8163053,046,6041.53
2.1.1. Səhmlər59,916,12515299,5810.08
2.1.2. İstiqrazlar549,404,6912902,747,0231.45
–  İpoteka istiqrazları320,104,71681,600,5240.04
–  Digər istiqrazlar229,299,9752821,146,5001.41
2.2. Təkrar bazar573,748,73925452,868,74412.73
2.2.1. Səhmlər3,173,213164115,8668.21
2.2.2. İstiqrazlar570,575,5269042,852,8784.52
–  İpoteka istiqrazları456,703,230292,283,5160.15
–  Digər istiqrazlar113,872,296875569,3614.38
3. Repo əməliyyatları 11,355,562,2205,26256,777,81126.31
Dövlət istiqrazları üzrə8,571,392,2063,94442,856,96119.72
ARMB qiymətli kağızları üzrə2,503,204,840119512,516,0245.98
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə280,965,1741231,404,8260.62
Cəmi (1+2+3)19,452,794,77910,56097,263,97452.80
  –  o cümlədən: ilkin bazar   6,202,407,395194231,012,0379.71
  –  o cümlədən: təkrar bazar1,894,825,16433569,474,12616.78

* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –200 gün